Условия на доставка

ДОСТАВКА НА СТОКАТА/ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

1.1 Материалите и услугите предоставяни от „Моника Лазова (Monika Lazova)“

посредством www.monicalazova.com са предвидени за употреба онлайн и не подлежат на

физическа доставка.

1.2 На доставка подлежи линк за сваляне на продукта, изпратен на потребителя на

посочен от него e-mail адрес. Потребителят носи изцяло риска при предоставяне на

погрешен е-mail адрес или при неполучаване на линк за сваляне на продукта по причини,

независещи от търговеца.

1.3 В случаите когато потребителят е избрал плащане с наложен платеж и е предоставил

необходимата информация за доставката, изявлението има обвързваща сила на покупка.

В тези случаи търговеца изпраща куриер за получаване на сумата и доставка на код за

активация. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при

подаване на заявката търговеца не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение

на поръчката.

1.4 При изпълнение на заявката потребителят или трето лице подписват

придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на

заявлението, но приема доставката и е на посочения от клиента адрес.