Политика на възстановяване, връщане и отказ.

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Общи разпоредби

Имате право на пълно или частично възстановяване на сума в рамките на 14 календарни дни

след покупката. След изтичането на 14-дневния период няма да имате право да възстановите сумата си.

Причини за възстановяване на сума

  • В случай че са налице несъответствия между поръчаната и предоставената услуга.
  • Други причини за възстановяване на сумата.

Начин на възстановяване на суми

Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез нареждане на платената

сума обратно по банковата карта (по същата банкова сметка), с която е извършено плащането в срок от 14 календарни дни.

Информация, необходима при подаване на молба за възстановяване на сума

1. Изтеглете и попълнете формуляра за възстановяване на сума. Формулярът може да

бъде изтеглен тук.

2.Изпратете по имейл попълнения формуляр (Word или PDF)

на info@monicalazova.com

3. Прикрепете извлечението от банката за транзакцията към писмото, както и други важни файлове.

Екипът на www.monicalazova.com ще разгледа Вашето съобщение, ще оцени качените от

Вас данни и ще Ви отговори в рамките на 5 работни дни.

Ако имате допълнителни въпроси, потърсете ни на info@monicalazova.com.

ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ/УСЛУГИ

1.1 Потребителят има право да се откаже от заявената услуга в срок от 7 работни дни от

предоставяне на услугата, само в случай, че за това време потребителят не е използвал услугата. За целта е необходимо да заяви желанието си за това на e-mail: info@monicalazova.com и да попълни Стандартен формуляр за упражняване правото

на отказ от договора, който ще получи на e-mail си с отговора на направената заявката.

1.2 При отказ от услугата, ако Потребителят е заплатил услугата, му се възстановява

платената сума по посочена от него банкова сметка в срок от 14 /четиринадесет/ дни от получаването и одобряването на заявката за връщане.

1.3 Потребителят дава съгласието си възстановяването на сумите да бъде извършено по

банков път по посочена от него негова банкова сметка, като това възстановяване няма да

бъде свързано с разходи за Потребителя с изключение на евентуални такива, произхождащи от обслужващата банка.

1.4 При несъответствие на услугата с характеристиките посочени в сайта се възстановява

цялата платена от потребителя сума за придобиване на стоката/услугата.

1.5. При несъответствие на получената стока (услуга) с поръчаната стока (услуга)

Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Продавача да приведе

стоката (услугата) в съответствие с поръчката. При предявяване на рекламация,

Потребителят задължително прилага и документи, на които се основава претенцията (касова

бележка и др.).

1.6. Рекламацията по т.1.4 може да се предяви до 14 дни от доставката на стоката

(услугата) пред „Моника Лазова (Monika Lazova)“ на посочения имейл

адрес info@monicalazova.com.

1.7. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретната стока (услуга) за

друга от същия характер или да избере връщане срещу възстановяване на платената сума.

Продавачът може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друга стока (услуга)

при изравняване на цените – или Потребителят доплаща, ако другата стока (услуга) е по-

скъпа, или се предлагат няколко стоки (услуги) за същата цена, или на Потребителя се

възстановява разликата между заменената и новата стока (услуга), ако цената на новата

стока (услуга) е по-ниска от платената от Потребителя цена. Потребителят не може да

претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката (услугата) с договора

е незначително.

1.8. За връщането на стока (услуга), било при отказ от договора, било при рекламация, е

необходимо да се свържете с нас на e-mail: info@monicalazova.com, за да регистрираме

желанието ви да върнете поръчката си и да ви изпратим формуляра за връщане на стоки на

посочен от вас e-mail адрес.